Aanbod Peuteropvang

Vanaf 1 januari 2020 wordt Peuteropvang aangeboden door Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân op maandag- en woensdagochtend. Via het aanmeldformulier op deze website kunt u zich aanmelden voor de Peuteropvang of de BSO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Stichting kinderopvang Noardwest Fryslân
Academiestraat 30
8801LJ Franeker

Kinderopvang De Pastorie.

In het dorp is een particuliere kinderopvang/voor- en naschoolse opvang.

Mevrouw Jannie Koopmans verzorgt dit aan de Schuringaweg 18 in De Pastorie.

0518 402717

Inspectierapporten

Hier vindt u de inspectierapporten Kinderopvang.

- Inspectie Kinderopvang