23 augustus, Nieuwbrief nummer 1

Nieuwsbrief nummer 1

Aan de ouder(s) / verzorger(s),

 

We zijn weer begonnen. Het is fijn om alle kinderen na 6 weken weer op school te mogen ontmoeten.

In de bijlage vindt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. In deze nieuwsbrief leest u informatie over de bewegingslessen, update over corona en andere belangrijke mededelingen.

Vanaf dit schooljaar verschijnt er in de eerste week van de maand een nieuwsbrief.

Veel leesplezier en we hopen er met elkaar weer een goed en leerzaam schooljaar van te maken.

Met vriendelijke groeten.

Het team van de Noordster


Communicatie via het ouderportaal.

School communiceert met ouders via een digitaal ouderportaal genaamd MijnSchool. Ouders krijgen berichten van school via een app of via mail. In het portaal geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken en informatie die belangrijk is zoals vrije dagen, ziekte/vervangingen, studiedagen, hulpvragen, projecten,vervangingen en foto's van wat de kinderen zoal doen, maar dit alles in een afgeschermde omgeving. Ouders kunnen dit lezen en het is niet zichtbaar of algemeen toegankelijk. Privacy is belangrijk.

Ouders kunnen ook gemakkelijk reageren op berichten via de mail.