23 juni, Overzicht activiteiten laatste schoolweek.

Uiteraard is een laatste schoolweek vol gestampt met activiteiten. Gelukkig staat iedereen rond de school klaar om te helpen. 

Maandag 29 juni.

  • alle kinderen die jarig zijn in de vakantie mogen trakteren
  • kinderen krijgen de rapporten mee.

Dinsdag 30 juni.

  • juffen en meesterdag! Feestdag om de verjaardagen te vieren en het schooljaar af te sluiten.

Woensdag 1 juli.

  • Afscheid juf Baukje , juf Joke en groep 8.

Donderdag 2 juli.

  • Laatste schooldag , iedereen mag eigen speelgoed meenemen en om 12 uur vakantie

10 juni, Beƫindiging dienstverband met juf Baukje en aanstelling nieuwe leerkracht gr 1-2.

Juf Baukje haar verbintenis met school wordt beëindigd aan het einde van dit schooljaar. We vinden dat erg jammer want juf Baukje is een vertrouwd gezicht voor ons allemaal. De reden van de eindiging van het dienstverband is dat juf Baukje is aangesteld via een uitzendbureau. Het bestuur heeft o.a. door krimp van leerlingenaantallen eigen leerkrachten beschikbaar. De reden voor de beeindiging is begrijpelijk maar voor ouders, kinderen en ons als collega's is het erg jammer dat een vertrouwd gezicht verdwijnt.

Gisteren hebben we als team het laatste gesprek gevoerd met de beschikbare kandidaten en een keuze gemaakt. We krijgen een jonge collega erbij met een visie en werkwijze die goed aansluit bij de onze. Juf Stefanie Wiersma is al langere tijd verbonden aan het bestuur en zal 3 dagen (wo-do-vrijdag) gaan werken in groep 1-2 in samenwerking met juf Klaske, die een dagdeel minder gaat werken.

We zullen proberen of we een ontmoeting kunnen regelen met de ouders van m.n. groep 1-2.

vr .gr. Team de Noordster.

 

 


Communicatie via het ouderportaal.

School communiceert met ouders via een digitaal ouderportaal genaamd MijnSchool. Ouders krijgen berichten van school via een app of via mail. In het portaal geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken en informatie die belangrijk is zoals vrije dagen, ziekte/vervangingen, studiedagen, hulpvragen, projecten,vervangingen en foto's van wat de kinderen zoal doen, maar dit alles in een afgeschermde omgeving. Ouders kunnen dit lezen en het is niet zichtbaar of algemeen toegankelijk. Privacy is belangrijk.

Ouders kunnen ook gemakkelijk reageren op berichten via de mail.