24 november, Sinterklaas viering, donderdag 3 december.

Beste ouders,

Sinterklaas en Piet zijn deze dag op school. De kinderen kunnen gewoon naar school komen zoals op andere dagen. Sinterklaas houdt zich aan de coronaregels en heeft geen contact met ouders. Hij heeft als goed heiligman een voorbeeldfunctie, zo heeft hij verteld. 

Hoe deze dag zal verlopen in deze tijden is uiterst onzeker. Het is elk jaar weer erg spannend en nu zeker. De kinderen zullen u verslag doen van deze dag en de foto's verschijnen op MijnSchool.

vr .gr. AC IKC de Noordster.

 


23 november, Lid gevraagd voor de Activiteiten Commissie.

Sinterklaas en Kerst vragen veel organisatiewerk. De AC vraagt dringend om versterking. 

 


19 november, Kerstviering : woensdagavond, laatste schoolweek

Beste ouders, 

Over de uitvoering wordt nog overlegd, maar de datum ligt vast. Op deze avond stelt de nieuwe directeur , Margriet Visser zich voor en neemt meester Mindert afscheid.


19 oktober, Nieuwe versie beslisboom (versie 14 oktober 2020)

Beste ouders, 

Nieuwe omstandigheden leiden tot nieuwe beslisbomen.

Deze versie staat ook bij de documenten.

vr .gr. Team IKC de Noordster


Communicatie via het ouderportaal.

School communiceert met ouders via een digitaal ouderportaal genaamd MijnSchool. Ouders krijgen berichten van school via een app of via mail. In het portaal geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken en informatie die belangrijk is zoals vrije dagen, ziekte/vervangingen, studiedagen, hulpvragen, projecten,vervangingen en foto's van wat de kinderen zoal doen, maar dit alles in een afgeschermde omgeving. Ouders kunnen dit lezen en het is niet zichtbaar of algemeen toegankelijk. Privacy is belangrijk.

Ouders kunnen ook gemakkelijk reageren op berichten via de mail.