6 januari, Even voorstellen

Even voorstellen

Even voorstellen

Sinds 1 januari 2021 ben ik benoemd voor twee dagen als directeur op CBS De Noordster. Een mooie nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb.

Op dit moment ben ik ook voor drie dagen verbonden als directeur aan CBS de Slotschool in Sint Annaparochie.

Een aantal ouders heb ik al mogen ontmoeten maar door deze rare tijd waarin het lastig is om kennis met elkaar te maken wil ik dat ook nog via deze weg doen.

Mijn naam is Margriet Visser en ik ben 55 jaar oud. Ik woon Leeuwarden, in de wijk Camminghaburen, samen met mijn man. We hebben drie zonen, die niet meer thuis wonen.

In mijn vrije tijd mag ik graag zingen en wandelen.

Voordat ik bij de Stichting CBO-NWF kwam te werken, was ik werkzaam in Leeuwarden op de koningin Wilhelminaschool, als adjunct directeur. Na 6 jaar op deze school te hebben gewerkt vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. In 1985 ben ik als leerkracht begonnen op de Algraschool in Leeuwarden, daarna heb ik 18 jaar gewerkt als leerkracht en intern begeleider op de Sprankel in Stiens. Tussendoor heb ik ook nog 8 jaar gewerkt als intern begeleider in het speciaal onderwijs.

En nu heb ik er zin in om me voor een langere tijd te verbinden aan de Stichting CBO-NWF, als meerscholen directeur, om samen met het team, de leerlingen en ouders verder te bouwen aan fijne en veilige scholen.

In een prettige en veilige sfeer kunnen de talenten van leerlingen en leerkrachten benut worden en kan er gekeken worden naar mogelijkheden en kansen om de beste uit onze leerlingen te halen. Niet alleen op leergebied, maar ook op de sociale en emotionele ontwikkeling. Echt gezien worden, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een fijne, veilige schoolomgeving: “Daar wil ik samen met het team voor staan!”

Ik hoop dat we elkaar binnenkort mogen ontmoeten. Mocht u vragen hebben dan hoor ik het graag. Mijn werkdagen voor De Noordster zijn: maandagmiddag, dinsdagmorgen, donderdagmiddag en vrijdagmorgen. U mag mij ook altijd mailen. Mijn mailadres is: margriet.visser@cbo-nwf.nl

Ik hoop op een goede samenwerking.

Een gezonde groet van Margriet Visser.

 

 


15 december, brief aan ouders vanuit bestuur.

zie bijlage


14 december, Bieb-nieuws.

Beste ouders, 

een bericht van de bibliotheek.

vr gr Team IKC de Noordster


19 november, Kerstviering : woensdagavond, laatste schoolweek

Beste ouders, 

Over de uitvoering wordt nog overlegd, maar de datum ligt vast. Op deze avond stelt de nieuwe directeur , Margriet Visser zich voor en neemt meester Mindert afscheid.


Communicatie via het ouderportaal.

School communiceert met ouders via een digitaal ouderportaal genaamd MijnSchool. Ouders krijgen berichten van school via een app of via mail. In het portaal geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken en informatie die belangrijk is zoals vrije dagen, ziekte/vervangingen, studiedagen, hulpvragen, projecten,vervangingen en foto's van wat de kinderen zoal doen, maar dit alles in een afgeschermde omgeving. Ouders kunnen dit lezen en het is niet zichtbaar of algemeen toegankelijk. Privacy is belangrijk.

Ouders kunnen ook gemakkelijk reageren op berichten via de mail.