19 oktober, Nieuwe versie beslisboom (versie 14 oktober 2020)

Beste ouders, 

Nieuwe omstandigheden leiden tot nieuwe beslisbomen.

Deze versie staat ook bij de documenten.

vr .gr. Team IKC de Noordster


8 oktober, Verlof juf Petra Bouwer gestart.

Beste ouders, 

 

Juf Petra haar verlof gaat in na de herfstvakantie. Eind dit jaar is de leverdatum en daarna gaat het verlof verder tot waarschijnlijk het eind van dit schooljaar. Juf Petra Hoekstra vervangt haar gedurende deze periode. Daar zijn we uiteraard erg blij mee want dat geeft stabiliteit en rust. Het kan zijn dat we in de toekomst gedurende de woensdag externe vervanging nodig hebben wanneer de plusklas weer start waaraan juf Petra H . les geeft. 

Na de herfstvakantie organiseren we een uitzwaaimomentje met de kinderen, u hoort daar nog van.

vr gr Team  IKC de Noordster.


8 oktober, Nieuwsbrief Peuters IKC de Noordster

Beste Ouders, 

Hierbij de nieuwsbrief vanuit de peuterspeelzaal.

vr .gr. Nella Wiersma


5 oktober, Corona-maatregelen volhouden

Beste ouders, 

Bij de eerste uitbraak in maart waren in Fryslan weinig besmettingen. Bij deze tweede golf zien we steeds meer besmettingen in de meer directe omgeving. We willen het onderwijsproces niet in gevaar brengen door een besmetting bij de leerkrachten waardoor we de school moeten sluiten gedurende twee weken. Het team houdt zich binnen school aan de 1,5 meter maatregel, mensen die kinderen individueel begeleiden komen binnen en werken in een aparte ruimte met het kind. Verder contact met de omgeving wordt vermeden. Personeel met corona-gerelateerde klachten  wordt met voorrang getest, zoals juf Petra H. vandaag. Kinderen ontsmetten hun handen bij binnenkomst en bij het uitgaan. Bij de schoonmaak wordt extra aandacht besteed aan de contactplekken zoals in de toiletten. Met al deze acties hopen we deze periode goed door te komen, want een sluiting willen we voorkomen.

Van ouders vragen we de school niet of in hoge uitzondering te betreden. Er zijn uiteraard altijd gegronde uitzonderingen mogelijk. Ouders gaan daar heel goed mee om is onze ervaring en we vragen u dit nog een tijd vol te houden. Alvast dank daarvoor!

Mocht er aanleiding zijn tot een gesprek tussen leerkracht en ouders dan wordt de keuze voorgelegd of u dit via FaceTime (o.i.d.) of binnen school volgens de 1,5 meter regels. 

Kortom: Graag het huidige gedrag volhouden in uw en ons belang. 

 


23 september, beslisboom verkoudheid voor kinderen 1-13 jr versie 23-9-20

Beste ouders,

In de bijlage de nieuwste versie van de beslisboom.

vr. gr.

IKC de Noordster


Communicatie via het ouderportaal.

School communiceert met ouders via een digitaal ouderportaal genaamd MijnSchool. Ouders krijgen berichten van school via een app of via mail. In het portaal geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken en informatie die belangrijk is zoals vrije dagen, ziekte/vervangingen, studiedagen, hulpvragen, projecten,vervangingen en foto's van wat de kinderen zoal doen, maar dit alles in een afgeschermde omgeving. Ouders kunnen dit lezen en het is niet zichtbaar of algemeen toegankelijk. Privacy is belangrijk.

Ouders kunnen ook gemakkelijk reageren op berichten via de mail.