24 september, Programma Week van de opvoeding.

De gemeente organiseert activiteiten voor ouders en verzorgers. Zie bijlage.


23 september, beslisboom verkoudheid voor kinderen 1-13 jr versie 23-9-20

Beste ouders,

In de bijlage de nieuwste versie van de beslisboom.

vr. gr.

IKC de Noordster


1 september, Moeizame vervangingen, mogelijk thuisblijven van de kinderen.

Beste ouders,

Met deze mail willen we u voorbereiden op mogelijk thuisblijven van de kinderen i.v.m. ziekte van leerkrachten.

In de pers komt het de laatste dagen regelmatig naar voren dat vervangingen in het onderwijs uiterst moeizaam zijn. Dit geldt ook voor ons bestuur en dus ook voor onze school. Vervangers /leerkrachten zijn er onvoldoende; dit is een al jaren zichtbare en voorspelbare trend. Door corona gerelateerde klachten van leerkrachten blijven op dit moment meer leerkrachten tijdelijk thuis omdat ze zich laten testen en wachten op de uitslag. Deze voorzorgsmaatregel is goed want bij vastgestelde corona bij een werkzame leerkracht wordt de school twee weken gesloten.

Juf Petra B heeft corona gerelateerde klachten en laat zich testen (donderdag) en wacht daarna op de uitslag. Gelukkig kon en wilde juf Petra H. vervangen. Vanochtend hebben we op het laatste moment te horen gekregen dat morgen/woensdag juf Gerlinde komt vervangen voor de groep 345, want juf Petra H. heeft dan haar plusklas.  We zijn dus deze keer door het oog van de naald gekropen, zo gezegd.

 

We vragen u zich voor te bereiden op het scenario van onverwacht thuisblijven van kinderen. Wellicht kunt u afspraken maken met de werkgever, andere ouders, pakes en beppes, buren of vrienden om opvang te regelen in zulke omstandigheden.

Het team en de IKC-raad zullen ook kijken naar mogelijkheden of we door een andere organisatie de afwezigheid door ziekte (tijdelijk) kunnen opvangen. Die aanleiding is er omdat de vervangingsproblematiek een structureel probleem is.

Berichten rond plotselinge afwezigheid en het mogelijk thuis blijven van kinderen worden gecommuniceerd met z.g. spoedberichten via MijnSchool.

vr .gr. Team  IKC de Noordster. 


Communicatie via het ouderportaal.

School communiceert met ouders via een digitaal ouderportaal genaamd MijnSchool. Ouders krijgen berichten van school via een app of via mail. In het portaal geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken en informatie die belangrijk is zoals vrije dagen, ziekte/vervangingen, studiedagen, hulpvragen, projecten,vervangingen en foto's van wat de kinderen zoal doen, maar dit alles in een afgeschermde omgeving. Ouders kunnen dit lezen en het is niet zichtbaar of algemeen toegankelijk. Privacy is belangrijk.

Ouders kunnen ook gemakkelijk reageren op berichten via de mail.