De Noordster

Cbs de Noordster is een moderne, open, christelijke basisschool. We leven en werken vanuit christelijke waarden die we zichtbaar vormgeven in ons dagelijks onderwijs. De Noordster is een basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng. Dit komt ook tot uiting in ons onderwijsconcept Groeps Dynamisch Onderwijs waarin rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centrale waarden zijn.  
Elke dag is er een dagopening en een dagafsluiting. Enkele malen per week wordt een bijbelverhaal of een wereldsverhaal verteld waarin een christelijke waarde centraal staat. Zo mogelijk wordt een link gelegd naar de actualiteit.  Het met elkaar zingen van liedjes hoort bij de dagopening. We gebruiken voor godsdienstige vorming de methode Trefwoord waarin bijbelse en wereldse verhalen elkaar afwisselen.

  De Schoolnaam

   

  De school dankt haar naam aan een molen die stond aan de Nieuwebildtdijk. In school kunt u een afbeelding zien van de molen.


  Wat vinden wij waardevol.

  Dit vinden wij waardevol:

  Rechtvaardig met elkaar omgaan
  Ieder kind hoort erbij
  Prettige omgang en rijk speelgedrag
  Groeps Dynamisch Onderwijs ( GDO)

  Op de Noordster werken we met het schoolconcept Groeps Dynamisch Onderwijs, GDO. In Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO) richten we het onderwijs zo in dat alle kinderen rechtvaardig en gelijkwaardig worden behandeld waardoor een goede sfeer in de groep en de school ontstaat.

  Het GDO-concept is zichtbaar door de gehele school zoals in de inrichting van de klas, in de aandacht voor het welbevinden van de kinderen, in het oplossen van conflicten en in het stimuleren van ijverig, geconcentreerd werken en de zelfverantwoordelijkheid. Deze manier van werken geeft rust in school, waardoor kinderen gelukkiger worden en beter kunnen leren. 

  zie ook: www.groepsdynamischonderwijs.nl

  Werken aan sfeer en sociale veiligheid

  Je goed voelen in een groep op school is heel belangrijk voor je ontwikkeling. Op CBS de Noordster werken we alle dagen bewust aan het welbevinden van de kinderen. We vragen maandelijks hoe het met iedereen gaat en elk halfjaar vragen we ook aan de ouders hoe het met hun kind gaat. 

  Elke dag vragen we aan de kinderen hoe het spelen op het plein ging en elke week gaan we in de groep in gesprek over wat er beter kan in de omgang met elkaar in de groep.

  We hechten veel waarde aan het samenwerken van kinderen. Hierbij vinden we het ook belangrijk dat oudere kinderen samenwerken met jongere kinderen.

  Wanneer je je goed voelt op school, kun je beter leren en voel je je gelukkiger.

  Hoe is GDO zichtbaar in de groepen.

  We gaan geordend in en uit de school.(We halen niet in.)

  We groeten de leerkrachten bij binnenkomst.

  We denken in de sociokring na over wat beter kan in de groep.

  We lossen ruzies op met het Driehoeksgesprek.

  We denken na over ons spelgedrag in de pauze met het sociobord.

  We zitten in de zonnestraal opstelling in de klas.

  We vullen elke maand de OKÉ-thermometer in.

  We laten zien dat we elkaar goed kunnen helpen en samenwerken.

   

   

   

   

   

  Inrichting van de school.

  De school is gevestigd in een modern, ruim en fris gebouw met een groot plein.

  Op CBS de Noordster werken we met combinatiegroepen; groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8. Elke combinatiegroep heeft een eigen lokaal.

  Centraal in de school ligt het werkplein waar alle lokalen mee verbonden zijn. Het werkplein wordt gebruikt door kinderen die samenwerken aan een opdracht of voor kinderen die begeleiding krijgen door een onderwijsassistent. 

  De peuters werken vaak samen met de kleuters waarbij ze ook gebruik maken van elkaars ruimtes. De kleuters en peuters hebben een eigen lokaal en een eigen hoekenplein en kleuter/peuterbeweegruimte. Een buitengewoon rijke situatie waar de kinderen van groep 3 ook gebruik van kunnen maken.

  Leerkrachten, ib-er en directeur zijn vaak gedurende de dag aanwezig op het werkplein zodat zij aanspreekbaar zijn voor ouders en kinderen. We hechten aan laagdrempelige mogelijkheden van contact. Vroegtijdig contact bij problemen of zorgen kan vaak het probleem klein houden, daar is iedereen mee gediend.

  Leerkrachten, directeur en de IB-er kunnen gebruik van werkruimtes waarin gesprekken mogelijk zijn.  Op het werkplein wordt door het team vergaderd en daar wordt ook door hen de pauze doorgebracht.