Verkeersplan

We streven naar veiligheid voor en rondom school. We zijn aangesloten bij Veilig Verkeer Nederland en zijn een verkeersactieve school. Voor de veiligheid van de kinderen heeft onze school een aantal regels opgesteld.

We vragen u binnen de schoolzone niet te parkeren, te manouvreren of te stoppen. De zone is herkenbaar aan de bordjes.De binnen de schoolzone vragen we u langzaam te rijden, niet te stoppen, te keren en te parkeren.

  • Voor de Tút en derút strook gelden bijzondere regels
    • Zo ver mogelijk doorrijden tot het einde van de strook. U mag hier niet inhalen. Mocht er een auto voor u staan, dan wachten totdat die auto weggereden is, waarna u vervolgens zelf ook weg kunt rijden.
    • De kinderen aan de kant van de stoeprand uit de auto laten stappen.

Met bovenstaande regels, ontstaat er meer overzicht bij het halen en brengen van de kinderen. Dit komt de veiligheid voor alle kinderen ten goede!